Profil kompanije

Grupacija Magal kompanija je vodeći svetski proizvođač u oblasti vanjske, (spoljašnje) perimetarske zaštite. Osnovan 1969. godine kao odeljenje Izraelske Vazduhoplovne Industrije -Israel Aircraft Industries (IAI), Magal Security Systems, Ltd. je pokazao postojan rast kako u Izraelu tako i u ozbiljnom prodoru na tržišta širom sveta. Od 1984. godine Magal je zasnovan kao privatna kompanija koja je zadržala udeo u Izraelskoj vazduhoplovnoj industriji sa 26%. Magal se podjednako razvijao i u drugim oblastima. 1993.

Magal je kupio i prvu svoju podružnicu, Stellar Security Products Inc., kompaniju smeštenu u Kaliforniji, čiji su proizvodi pridodati Magalovim produktima.

Četiri godine kasnije, 1997., Magal kupuje još jednu kompaniju koja posluje u ovoj oblasti, kanadsku Senstar korporaciju Senstar Corporation kao i Civil Security Division of Dornier u Nemačkoj. Povezivanjem proizvođačkih kapaciteta Stellar i Senstar-a u jednu celinu i smeštanjem obe u Kanadu, Magal je bio u mogućnosti da postigne značajne uštede vezano za dodatne troškove i u isto vreme poveća obim proizvodnje. Od 1997. obe ove proizvodne jedinice počinju da koriste zajedničko Senstar-Stellar zaštitno ime. Do kraja 1997. godine Magal je kupio još jednu kompaniju pod nazivom Perimeter Products Inc., smeštenu u Kaliforniji. U 2001. godini Magal osniva jednu novu kompaniju sa sedištem u Nju Jorku, pod nazivom Smart Interactive Systems, Inc., da bi uzeli učešće na novo i sve više rastuće tržište real-time (u realnom vremenu) video monitoring bezbednosnih sistema, sa težištem ka visoko komercijalnom, industrijskom i rezidencijalnom tržištu. Jula 2003.

Magal je kupio, kroz sada već potpuno svoju američku podružnicu Perimeter Products, Inc. (PPI), vlasništvo nad Dominion Wireless, Inc. (DWI), kompanijom lociranoj u Virdžiniji, USA, koja je specijalizovana za primenu naprednog prenosa radio frekvencija (RF) i određenih tehnologija koje pružaju visoko pouzdan bezbednosni sistem za korišćenje u raznim okruženjima.

Danas, sa preko deset hiljada kilometara sopstvenih sistema postavljenih (instaliranih) širom sveta, Magal grupacija pokriva 40% svetskog tržišta iz oblasti perimetrijskih detekcionih sistema. 2004. godine prihod Grupacije je učvršćen na nivo u iznosu od 61 milion američkih dolara. Magal na tržištu koristi kako agente tako i distributere, za instalaciju i održavanje sopstvenih sistema.

Ovi sistemi su instalirani na svih pet kontinenata i na desetine zemalja. Aerodromi, granice, industrijski kompleksi, nuklearne i konvencionalne elektrane, objekti od javnog značaja – su samo deo od mnoštva instalacija koja je Magal uspešno realizovao.

Povezivanjem različitih tehnologija unutar Grupacije, u stanju smo da projektujemo i instaliramo – i već imamo instalirano – multidisciplinarne sisteme kombinujući različite tehnologije i obezbeđujući rešenja za kompleksne bezbednosne probleme po sistemu ključ u ruke.

Dokumenti:

Prednosti Magal-a

Najvažnije prednosti Magalovih proizvoda su sledeće:

 • Najviša verovatnoća detekcije u poređenju sa bilo kojim sličnim sistemom koji se može naći na svetskom tržištu.
 • Najniži odnos lažnih alarma sa bilo kojim uporedivim sistemom koji se može naći na tržištu.
 • Sposobnost dobijanja alarma tako brzo, koliko je to moguće, tako da kada se alarm oglasi osoblje fizičkog obezbeđenja ima dovoljno vremena da odreaguje.
 • Minimum oslanjanja na ljudsku pažnju i pozornost, budući da je ona zamenjena pouzdanim sistemima koji ne opterećuju i ne zavise od raspona ljudskih opažanja i ograničenja.
 • Magal se razgranao kako i u drugim spoljašnjim (vanjskim) bezbednosnim sistemima tako i u onim unutrašnjim i sada je u mogućnosti da ponudi potpune i sveobuhvatne projekte sistema zaštite a po sistemu ključ u ruke koji u sebi uključuju sve faze, počev od bezbednosne analize, izbora odgovarajuće opreme i softvera, obuke korisnika itd. Magal Security Systems Ltd. će gledati da integriše tehničke sisteme zaštite jedne sa drugima kako bi na najpodesniji način omogućio funkcionalnost sistema u skladu sa potrebama i željama svojih klijenata.

Dokumenti:

PipeGuard

PipeGuard obezbeđuje rešenja za bezbednost podzemnih dobara, gasnih i naftnih cevovoda i infrastrukture kao i podzemnih komunikacionih linija kao što su na primer kablovi sa optičkim vlaknima.

PipeGuard upotrebljava jednu novu i jedinstvenu tehnologiju da zaštiti podzemne cevovode, bez obzira na dužinu samog cevovoda, sa sposobnošću da detektuje to jest otkrije potencijalni napad i uzbuni nadležne organe pre nego što se desi moguća šteta ili havarija. Njegova ciljna grupa na tržištu uključuje naftne i gasne kompanije, vlasnike i operatere raznih vrsta cevovovda ili komunikacionih kablova kao i uprave, agencije i institucije čiji je delokrug rada bezbednost samih podzemnih infrastruktura kao i njihove okoline.

Bezbednost cevovoda – infrastrukturna sigurnosna tehnologija

PipeGuard sjedinjuje dobro dokazane i potvrđene geofonske senzore, sa naprednom stranom tehnologije i sposobnošću algoritamskog prepoznavanja zasnovanog na analizama seizmičkih signala, tako da efikasno filtrira lažne alarme. Koristeći vrhunsku tehnologiju, znanja i veštine, samo unapred definisani signali se prosleđuju do kontrolne stanice odnosno kontrolnog centra.

Integrisanje cevovodnog bezbednosnog sistema

PipeGuard je podesan za sve vrste cevi ili kablova, od postojećih i operativnih cevovoda do novih cevovoda u izgradnji. Sistem može lako biti integrisan u potpunosti kao sigurnosno rešenje po sistemu kjluč u ruke, uključujući perimetarsku zaštitu, prizemno ili vazdušno izviđanje. Kao odgovor na izazov bezbednosti cevovoda Magal nudi sveobuhvatno bezbednosno rešenje za naftne i gasne industrije – od naftonosnih polja do rafinerija.

Dokumenti:

Fortis

FORTIS je potpuno integrisan komandno kontrolni sistem, koji podržava odluke donete u realnom vremenu i širokoprostornu kontrolu i upravljanje.

FORTIS na minimum skraćuje vremenski interval od momenta detekcije (otkrivanja) do momenta reagovanja. FORTIS je razvijen da poboljša odziv bezbednosnih dešavanja u realnom vremenu, raspoređujući video i geografske informacije između kontrolnog centra i personala fizičkog obezbeđenja unutar zone bezbednosne pokrivenosti.

Tehnologija sigurnosnog sistema

Sistem pravi jedinstven i interaktivan jasno razumljiv prikaz – ispisujući podatke sa svih senzora, za vreme dok prikazuje kretanje osoblja obezbeđenja u bezbednosnom polju i dodajući druge bitne informacije, kao što je video prikaz sa različitih izvora, prateći sporedne servise i vremenske uslove.

Ovaj kombinovani prikaz, koji se neprekidno ažurira, šalje se od strane centralnog komandnog sistema do svih lica fizičkog obezbeđenja u komandnom lancu, i služi kao jedna objedinjena baza za dalje operativno planiranje i postavljanje zadataka. Koristeći naprednu tehnologiju, FORTIS daje šefu službe obezbeđenja jedinstveni grafički prikazan komandni alat, kojim se može korigovati video pregled zaštićene zone dok se istovremeno obezbeđuje konstantan pregled na kretanje radnika obezbeđenja tako da se može uskladiti operativna reakcija u slučaju potrebe.

FORTIS je zasnovan na naprednim tehnologijama koje se i sada koriste za vojne potrebe. Međutim, konkurentna cena, pozicionira FORTIS kao jedan optimalan sigurnosni sistem za sve strateške objekte, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. FORTIS sistem nalazi svoje mesto i primenu u državnim organima i institucijama i jako bezbednosno osetljivim objektima kao što su granice, aerodromi, bolnice, elektrane, izvori vode, a isto tako i među velikim proizvodnim kapacitetima kojima je neophodna zaštita i kontrola u realnom vremenu.

MagNet

MagNet Bezbednosno Upravljački Sistem - The MagNet Security Management System (SMS) je jedan napredan sistem monitoringa i kontrole u realnom vremenu koji se može integrisati sa širokim spektrom uređaja tehničke zaštite.

Grafički korisnički interfejs MagNet Sigurnosno Upravljačkog Sistema obezbeđuje rad više operatera u hijerarhijskom lancu i na više nivoa da bi se kontrolisao veliki broj senzora bez ograničenja u pogledu razdaljine zaštičenih zona. MagNet obezbeđuje stvaran i realan pregled na jednom monitoru, kako video zapisa u realnom vremenu tako i alarmnih upozorenja.

MagNet Sigurnosno Upravljački Sistem je projektovan za one korisnike koji imaju potrebu za integrisanjem brojnih uređaja tehničke zaštite u jednu celinu i na jednu ili više lokacija. On takođe obezbeđuje i objedinjuje rad više operatera. MagNet Sigurnosno Upravljački Sistem omogućava autorizovanom personalu pristup sistemu sa bilo koje lokacije na zemaljskoj kugli, koristeći TCP/IP protokol i poseduje zaštitu pristupa lozinkom.

Kada je MagNet neophodan? Kada je samo jedna tastatura, miš i VGA monitor potreban da bi se vršio nadzor i nadgledanje različitih sigurnosnih sistema. Kada postoji potreba za više od jedne operativne – radne stanice na istoj ili različitim lokacijama.

Ukoliko je potrebno više od 32 DTS-1000 kanala (DTS-1000 je Magalov sistem detekcije pokreta). Kada postoji potreba da se video signal i video zapis sa velikog broja kamera obezbedi i dovede do većeg broja monitora. K

ada je sveobuhvatan grafički interfejs potreban za prikaz aktivnog video signala i to: vremena, datuma, oznake (imena) kamera, alarmnih ikonica, linije praćenja, itd.

Kada je veoma važno integrisati različite sigurnosne sisteme kao na primer: veza između alarma i kamera, veza između alarma i izlaznih kontakata (primer: relej za paljenje sijalice za vreme alarma).

Manipulisanje velikim brojem kontakata I/O (ulaznih i izlaznih) i svih logičkih veza među njima (vremenski releji itd.) Kada se zahteva potreba nadzora (kontrole) većeg broja lokacija sa jednog ili više mesta.

Twids - DTR-2000
Twids - YAEL-15

YAEL-15 linija je sistem detekcije koji koristi zategnutu perimetarsku žicu u kombinaciji sa osobinama jedne stvarne fizičke barijere (ograde) i sa krajnje usavršenim sistemom detekcije.

YAEL-15 Perimetarski Sigurnosni Sistem u Akciji Kad god se desi pokušaj upada, penjanja ili sečenja bilo kog dela žice YAEL-15 sigurnosne ograde, sistem će proizvesti alarm koji će biti prenet u kontrolnu sobu.

YAEL-15 perimetarski sigurnosni sistem koristi jedan, samo-izbalansiran analogni senzor da bi pratio sve instalirane žice na ogradi u jednom sektoru.

Senzor je vezan sa svim žicama ograde kroz jedan kolektor žica od nerđajućeg čelika koji je postavljen na senzorskom stubu a u kome su mehanički spojene sve žice ograde.

Pomeranje bilo koje žice u toku pokušaja povrede štićenog prostora, prouzrokuje promenu zategnutosti kolektora žica što se dalje prosleđuje preko senzora kao jedan analogni signal srazmeran datom pomeranju.

Signal se analizira putem mikroprocesorskog kontrolera da bi pokrenuo alarme (uzbunu) u kontrolnoj sobi. Uprkos vrlo visokom stepenu osetljivosti i verovatnoći detekcije, YAEL-15 žičani sistem ima vrlo mali postotak lažnih dojava (manje od jednog na tri meseca po jednom kilometru) i ostaje nedirnut nakon vetra, kiše, vremenskih nepogoda, snežnih padavina, pomeranja tla, itd.

Dodatno, sistem se ne aktivira silom manjom od 7 kg. izbegavajući nepoželjne, lažne alarme prouzrokovane od strane manjih životinja kao što su zečevi, ptice, mačke ili psi.
Neprekidno i sveobuhvatno nadgledanje savršeno inteligentnog žičanog sistema je obezbeđeno od strane

YAEL-15 sistema sa samoizbalansiranim osobinama što mu omogućuje rad i nakon ozbiljnih oštećenja koje se dogode na ogradi.

Ova značajna sposobnost sprečava zastoj sistema i izbegava potrebu za intervencijama usred noći čak i ako su žice presečene za vreme pokušaja upada u zaštićenu zonu.

Kad god se izvrši pokušaj upada bilo pomeranjem žica, preskakanjem, penjanjem ili isecanjem bilo koje detekcione žice, senzori momentalno informišu sistemsku centralnu kontrolnu jedinicu.

Implementacija YAEL-15 Perimetarskog Sigurnosnog Rešenja

YAEL-15 sistem može biti postavljen na imanju kupca po osnovi ključ u ruke sistema od strane proizvođača opreme i to kao samostalna konfiguracija, montirana na zid ili kao dodatak već postojećoj strukturi. YAEL-15 može, takođe, biti isporučen kupcu pripremljen za montažu za samougradnju na već postojeće ili specijalno namenjene stubove ograda.

U varijanti samostalne konfiguracije YAEL-15 inteligentan žičani sistem može biti montiran na različite stubove ograde, uključujući standardne ugaone, čelične, cevaste ili betonske grede bilo koje veličine. Kod montaže na zid ili kao dodatak već postojećoj strukturi YAEL-15 može biti instaliran u varijanti kratkih stubova.

YAEL-15 perimetarski sigurnosni sistem može slediti konture skoro bilo kojeg terena i može se odabrati njegova visina i dužina.

DTS-1000

DTS-1000 obezbeđuje naprednu digitalnu video detekciju pokreta i praćenje sa platforme personalnog računara. Sistem funkcioniše sa velikim brojem raspoloživih CCTV kamera koje su strateški raspoređene da bi se obezbedila vizuelna pokrivenost zaštićene zone. Sistem video detekcije pokreta obezbeđuje pouzdano otkrivanje povrede prostora pod različitim vremenskim uslovima dok istovremeno održava nizak postotak lažnih, neprijatnih alarma.

DTS-1000 obezbeđuje celovitu i potpunu alarmnu dojavu, pouzdan CCTV alarm svičer, kolorni video prikaz i čuvanje i skladištenje zapisa svih događaja na hard disku. Do četiri kamere se priključuju na jednu specijalno namenjenu, procesorsku karticu koja se postavlja u jedan od PC slotova na računaru. Na jednom personalnom računaru može se priključiti do osam procesorskih kartica (zavisno od matične ploče računara) i na taj način smo u mogućnosti da priključimo do 32 kamere za video nadzor.

DTS-1000 je naročito namenjen za spoljašnju upotrebu i sposoban je da otkriva i prati nekoliko ciljnih meta i događaja po kameri, i to na svakoj od 32 kamere i to simultano, tj. istovremeno. Za veće površine, gde 32 kamere nisu dovoljne, DTS-1000 sistemu može biti dodat bilo koji broj kamera u skladu sa potrebama kupca.

Svaki pojedinačni video frejm, sa svakog iniciranog alarma, prenosi se na hard disk za kasnije ispitivanje. Za neprekidno snimanje DTS-1000 obezbeđuje direktan RS-232 interfejs (direktnu RS-232 vezu) do jednog eksternog VCR uređaja tj. video rekordera ili digitalnog rekordera sa 16 kamera na jednom hard disku.

Video matrix svičer ploča (DTS-2008) može biti dodata DTS-1000 sistemu. Provalnici se prikazuju i prate na monitoru putem grafički prikazane slike koja pokriva bezbednosne zone. Svaki novi provalnik je obeležen drugačije iscrtanom bojom. U slučaju višestrukog upada u zone posmatranja koje pokrivaju više od jedne kamere, sistem automatski obezbeđuje operateru najprioritetniji prikaz. DTS-1000 sistem video detekcije pokreta je veoma isplativ i efikasan pošto čak i jedna kamera može pratititi i obezbediti veliki procenat zaštićene oblasti.

Inno Fence

INNO-FENCE je jedna na prvi pogled bezopasna (odatle mu i ime), nenametljiva ograda za perimetarsko protivprovalno otkrivanje (detekciju) napravljena prvenstveno za bezbednosno visoko rizične lokalitete gde je sama spoljašnjost i izbor boja od vrhunskog i visokog značaja.

Iz tog razloga INNO-FENCE je bio instaliran i dalje se instalira širom rezidencijalnih objekata, aerodroma, industrijskih površina, i drugih mesta koje zahtevaju visoku bezbednost a gde je prijatna spoljašnjost u kombinaciji sa najvišim stepenom bezbednosti od primarnog značaja.

Zbog odsustva bilo kakvih pokretnih delova sistema, INNO-FENCE pruža gotovo nulti procenat lažnih alarma. Kombinujući jednu nenadmašnu verovatnoću detekcije, pouzdanost i dugovečnost, INNO-FENCE zahteva gotovo beznačajno, minimalno održavanje.

Princip rada INNO-FENCE sistema zasnovan je na svetlosnom prenosu koji se kontroliše putem kabla sa optičkim vlaknom. Bilo kakva promena koja bi nastupila u prenosu svetlosnog snopa bi generisala (proizvela) signal, koji bi procenjen od strane transpordera, javio se kao alarm odnosno vizuelno i audio upozorenje u samoj kontrolnoj jedinici.

INNO-FENCE može biti montiran na niskoj betonskoj osnovi ili postavljen na zid da bi obezbedio alarm u slučaju preskakanja zida.

Dokumenta:

Barricade 500

Barricade 500 je jedan usavršeni spoljašnji vibraciono detekcioni sistem sa osobinama povećane pouzdanosti, efikasne kontrole i lak za instalaciju. Spajanjem napredne tehnologije kao i iskustva na jednom ovako važnom polju, dovelo je do proverenog rešenja za spoljašnju perimetarsku zaštitu.

Barricade 500 sistem je prilagodljiv većini metalnih ograda kao što su zavarene metalne mreže, bodljikave žice itd. Sistem je projektovan da otkrije (detektuje) pokušaj upada kroz perimetarsku ogradu.

Vibracioni senzori tipa GS-18 koji su pripojeni ogradi detektuju vibracije koje su prouzrokovane razvlačenjem ili sečenjem ograde.

Ove vibracije proizvode elektronske signale koji se analiziraju od strane kontrolne jedinice. Poseban inercioni, sigurnosni senzor GS-18 radi kao jedan pojasno-propusni filter sa jednoobraznom osetljivošću preko širokog spektra frekvencija.Senzor neće reagovati na slabe vibracije kao što su one prouzrokovane prolaskom vetra slabog intenziteta kroz ogradu ali će reagovati na svaku vibraciju prouzrokovanu od strane provalnika.

Zatvoren sigurnosni senzor je otporan na klimatske pojave i veoma jednostavan za instalaciju. Barricade 500 kontrolna jedinica preko BCU-1100 koji je zasnovan na kompjuteru prati i kontroliše 16 alarmnih zona i opciono poseduje jedan meteorološki detektor.

Usled svoje velike prilagodljivosti i svestranosti BCU-1100 kontrolna jedinica može biti pripojena bilo kojem Magalovom kontrolnom centru, već postojećim kontrolnim centrima kao i mnogim drugima.

Konfiguracija Barricade 500 sistema se može menjati da bi se prema narudžbini uskladila sa bezbednosnim zahtevima, tipom ograde ili terena. Sistem je praktično bez potrebe za održavanjem sa veoma malim postotkom lažnih alarma.

Dokumenta:

Yael-18

YAEL-18 je protivprovalni detekcioni sistem sa zategnutom žicom posebno namenjen za integrisanje sa bilo kojim tipom savitljivih ograda ili sigurnosnih ograda sa bodljikavom žicom.

Sistem je projektovan da obezbedi alarmni signal u kontrolnom centru pri pokušaju da se prođe kroz savitljivu ogradu, sabijajanjem, podizanjem ili razvlačenjem iste ili pak pri pokušaju sečenja ovakve ograde

KARAKTERISTIČNE PRIMENE:

YAEL-18 može se lako prilagoditi skoro svim vrstama savitljivih ograda.

Tipične primene su:

 • Tri harmonike, ili više, montirane kao prepreka piramidalnog oblika
 • Harmonika pričvršćene za lančanu ogradu
 • Harmonika raširena duž vrha zida ili preko lančane ograde
 • Harmonika duž ivice krova zgrade

Karakteristike sistema YAEL-18:

 • Trodimenzionalna fizička barijera kombinovana sa alarmnim sistemom
 • Savitljiva prepreka, lišena čvrstih oslonaca koji mogu biti korišćeni kao pomoć pri pokušaju upada
 • Efikasno zadržavanje pri pokušaju neovlašćenog perimetarskog (površinskog) upada
 • Laka instalacija omogućava brzu nadogradnju
 • Nije potrebna posebna podloga (osnova, temelj)

Dokumenti:

MAGBAR

MAGBAR je jedna efikasna, elektro-optička, protivprovalna, detekciona mreža za takve površine kao što su: vodene cevi, prozori, kanali, rovovi itd. Izuzetno je efikasna u širokom temperaturnom opsegu čak i onda kada je potpuno potopljena u vodi dugi niz godina.

MAGBAR protivprovalna detekciona mreža zamenjuje konvencionalne, uobičajene fizičke barijere dok u isto vreme drastično povećava sposobnost zaštite Bilo kakav pokušaj da se iseče ili odstrani deo mreže ili sama mreža, trenutno se detektuje od strane MAGBAR-ovog opto-mehaničkog mehanizma ugrađenog i smeštenog u galvanizovanom profilu (opciono od nerđajućeg čelika). Jedna jedinstvena, izvanredna MAGBAR-ova karakteristika je da će čak i pokušaj da se iskrivi jedan od držača mreže biti momentalno detektovan.

MAGBAR-ova protivprovalna detekciona mreža može biti operativna ili kao samostalna jedinica a isto tako može biti povezana i sa MAGAL-ovim kompjuterizovanim kontrolnim centrom (MAGAL Computerized Control Center – CCC) ili YCU-1505 centralnom kontrolnom jedinicom (YCU-1505 Central Control Unit) – komunicirajući putem optičkog vlakna ili višežilnog kabla. Detekcija bilo kakvog dodira mreže aktiviraće audio i vizualne alarme u kompjuterizovanom kontrolnom centru (CCC) ili centralnoj kontrolnoj jedinici (YCU).

MAGBAR-ova protivprovalna detekciona mreža može biti integrisana u MAGAL DTR-2000 ili YAEL-15 perimetarskom protivprovalnom detekcionom sistemu sa ogradom od zategnute (prenapregnute) žice, zbog proširivanja upotrebe sistema. U konfiguraciji ovakvog sistema ona može biti povezana sa bilo kojom centralnom kontrolom koja je izabrana.

MAGBAR takođe može biti pribavljen sa jednom lokalnom kontrolnom jedinicom koja opet može nadzirati do sedam MAGBAR mreža, formirajući na takav način jedan mini sistem. Ovakva konfiguracija je naročito podesna za primenu u zatvorskim i institucijama za izdržavanje kazne.

MAGBAR je potpuno pouzdan i ne zahteva nikakvo održavanje. Njegova specijalno dizajnirana struktura omogućava klizajući i/ili rotirajući unutrašnji okvir da bi dozvolio lak pristup za čišćenje i održavanje bilo kakvih vodenih cevi i drenova sa kojima može biti pokriven.

Dokumenta:

Intelli senzor

Intelli-FLEX je jedan jedinstven mikrofonski protivprovalni detekcioni sistem za spoljašnju, ogradom obezbeđenu perimetarsku bezbednosnu upotrebu.

Koriste se signali, generisani od strane minijaturne savitljive žice u sklopu koaksijalno-detekcionog kabla specifičnih protivprovalnih karakteristika, koji se analiziraju snažnim procesorom za obradu digitalnog signala.

Intelli-FLEX će detektovati provalnika koji seče, penje se ili pokušava da rastegne zaštitnu ogradu.Instalacija Protivprovalnog Detekcionog SistemaInstalacija je brza i jednostavna.

Jeftin UV-otporan pokrivač obezbeđuje senzorni kabal do ograde u intervalima od po 30 cm.

Intelli-FLEX signalni procesor će nadzirati dve samostalne zone, svaku sa maksimalno 305 metara (1000 ft.) senzorskog kablarogramabilni mikroprocesor omogućava korisniku da postavi radne parametre za svaku zonu koristeći jedan priključen, jednostavan modul za konfiguraciju.

Postavljaju se različiti parametri za različite detekcije (detekciju sečenja ili detekciju penjanja), što rezultira nezavisne alarmne procese da bi se optimalizovalo rano otkrivanje a lažni alarmi sveli na minimum.

Audio Protivprovalni Detekcioni Priključak

Pošto je koaksijalni senzorni kabal mikrofonski, jedan opciono priključeni audio modul omogućava korisniku da „sluša“ aktivnost ograde. Ova osobina obezbeđuje jednu dodatnu, jeftinu alatku za procenjivanje prirode pokušaja upada.

Intelli-FLEX-ove inteligentno prilagodljive osobine Intelli-FLEX-ove jedinstvene osobine za obradu signala uključuju skup nezahtevnih programa zvanih prilagodljivi algoritmi (Adaptive Algorithms).

Ovaj podesivi programsko-upravljački set omogućava osobine kao što su okolinska kompenzacija i mod lokalnog odbacivanja (Ambient Compensation and Common Mode Rejection) da bi protumačili prirodu uznemiravanja, a zapravo eliminišući alarme prouzrokovane od strane prirodnih ili spoljašnjih, okolišnih (izazvanih okolinom) događaja. Jedan dodatni (opcioni) vremenski senzor je dostupan da bi obezbedio svakom signal procesoru nezavisnu potvrdu tekućih vremenskih uslova utičući na taj način na njegove performanse.

Intelli-FLEX će prilagoditi ove uslove bez žrtvovanja detekcione senzitivnosti (osetljivosti).

Y16 Unit

Y-l6 je jedinica namenjena kao interfejs (međuveza) između YAEL Y-15 detektora i kompjuterizovanog kontrolnog centra i može se koristiti kao samostalna jedinica za izlazom sa kontaktom.

Osobine:

 • Razdvajanje alarmih izveštaja po mestu senzora
 • Direktna veza sa kompjuterizovanim kontrolnim centrom
 • Izmena zbog suvih kontakta u polju Provisions
 • Daljinska provera i programiranje
CCC Unit

MAGAL kompjuterizovani kontrolni centar (MAGAL Computerized Control Center - CCC) je jedan napredni mali sigurnosno upravljački sistem koji se sastoji od komunikacione ploče i softverskog paketa instaliranog na personalnom računaru.

CCC može se povezati direktno sa MAGAL DTR-2000 ili YAEL-15 ili 16 Perimetarskim Protivprovalnim Detekcionim Sistemom, ili bilo kojim drugim alarmnim sistemom koji ima izlaze sa suvim kontaktima (kao što su PIR i volumetrijski detektori, detektori dima, vatre, curenja gasa i drugi).

Potpunost sistema se postiže korišćenjem jednog dodatnog "Hot-Backup" kompjutera, koji će automatski preuzeti kontrolu sa baznog CCC - kompjuterizovanog kontrolnog centra u slučaju otkaza sistema, greške, kvara i slično.

U DTR-2000 konfiguraciji CCC (kompjuterizovani kontrolni centar) objedinjuje komunikaciju zatvorenog kola koja opet podržava neprekidni kontakt sa sistemskom SPRU jedinicom (Sensor Post Reporting Units) čak i u slučaju prekida u komunikacionoj liniji.

Komunikacija sa SPRU je dvosmerna. Jedan kompjuterizovani kontrolni centar može nadgledati do 256 SPRU jedinica a svaka od njih može podržati do sedam ulaza. Svaki kompjuterizovani kontrolni centar može takođe podržati do šest izlaznih naloga kao što su protivprovalni alarmi, reflektori, sirene, video-nadzor, itd. I sasvim pogodno, obaveštenje na monitoru će upozoriti CCC operatera u slučaju uzbune.

Standardnim modemom i telefonskom linijom do kompjutera domaćina (host computer), koji može prikazati opšte sistemske podatke (grafiku i tekst), može se povezati jedan ili više kompjuterizovanih kontrolnih centara - CCC. Čak štaviše, bilo koji CCC može biti inkorporisan u Magal MagNet SMS, i služiti kao deo Magal MagNet SMS (Security Management System) sistema.

INFORMACIJE PRIKUPLJENE OD STRANE CCC (KOMPJUTERIZOVANOG KONTROLNOG CENTRA):

Kada se primi neko upozorenje sledeće informacije će jasno biti vidljive operateru:

 • Položaj alarma duž perimetra. Ova lokacija je data kao razlaganje na jedno senzorsko mesto (obično 40 do 50 m)
 • Visina na kojoj je alarm bio generisan, u opsegu od oko 40 do 50 cm.
 • Tip alarma – sečenje ili razvlačenje bodljikave žice
 • Obaveštenje ako je komunikacioni kabal presečen i gde
 • Obaveštenje ako je neki senzor pokvaren i gde
 • Sve gore navedene informacije se daju kako grafički tako i tekstualno.
Perimitrax

Perimitrax je skriveni perimetarski protivprovalni detekcioni senzor koji proizvodi jedno nevidljivo elektromagnetno polje oko ukopanog senzorskog kabla.

Ukoliko nametljivac povredi ovo polje, alarm se oglašava. U slučaju mrežnog sistema, alarm odmah komunicira preko senzorskog kabla do, PC zasnovanog, centralnog kontrolnog sistema.

Kao nijedan drugi senzor, Perimitrax protivprovalni detekcioni senzor koristi veliko volumetrijsko polje da detektuje pokretne mete, zasnovano na njihovoj električnoj provodnosti, veličini i kretanju. Ukoliko meta ne poseduje minimum alarmnih karakteristika, neće biti detektovana.

Osoba ili automobil koji prelaze kroz ovo polje biće detektovane dok će manje životinje ili ptice biti ignorisane. Izvori lažnih alarma lokalnog okruženja kao lišće, kiša, sneg, peščana oluja se lako filtriraju sa Perimitrax naprednim prilagodljivim algoritmima.

Ovaj inteligentno obrađen signal obezbeđuje najvišu moguću verovatnoću detekcije (Probability of Detection (Pd)), od bilo kog tipa senzora, i ekstremno mali postotak lažnih i neprijatnih alarma (False and Nuisance Alarm Rate (FAR/NAR)). Zato što senzorski kabal ne menja estetiku terena a detekciono polje je nevidljivo, provalnik ostaje nesvestan Perimitrax-ovog postojanja i ne može ga locirati, tako da se izbegava i pokušaj njegovog oštećenja.

Kombinovane sa naprednim tehničkim sposobnostima senzora, ove bitne osobine rezultiraju najnižom zadatom ranjivošću (Vulnerability to Defeat (Vd)) od bilo kog poznatog spoljašnjeg senzora.

Dobiti od Perimitrax ukopanog Protivprovalnog Detekcionog Senzora

Najvažnije koristi Perimitrax-a su njegova superiorna senzorska tehnologija i njegova sposobnost da spoji vešto i zajedno čitav sigurnosni sistem spoljašnjih senzora i pomočnih uređaja.

Perimitrax koristi sopstveni senzorski kabal za komunikaciju, kao i za snabdevanje napajanja do senzorskih modula i sporednih detektora. Perimitrax protivprovalni detekcioni senzor obezbeđuje visok nivo korisničke pouzdanosti i rapidno vraća investiciju kroz smanjenje troškova rukovanja i održavanja, uvećanje efikasnosti osoblja i umanjenje šteta i gubitaka.

Intelli-Field

Intelli-FIELD je jedan terenski prilagodljiv, volumetrijski senzor koji stvara elektrostatičko polje između paralelnog polja i osetljive žice. Rezultat toga je visoka i uska detekciona zona u okruženju žica.

Tipično, četvorožičani sistem (dve žice u polju i dve osetljive žice) se koristi za polje približno 2,5 m. (8 ft.) visoko, 1,0 m. (3.3 ft.) široko od centra i do 150 m. (500 ft.) dugačko. Žice se montiraju na samostojeće stubove ograde a koji se nalaze između fizičkih barijera.

U kontrolisanim primenama žice mogu biti montirane na zidove, krovove i druge strukture. Za višlje ograde dostupni su šestožičani i osmožičani sistemi da bi proširili visinu detekcionog polja na visinu veću od 5,0 m. (16 ft.).

Žice predstavlaju vidnu, neprijatnu barijeru za potencijalnog provalnika. Jedan inovativni elektronski dizajn omogučava Intelli-FIELD sistemu da radi kompletno izolovan od bilo kakvog električnog napajanja i u poređenju sa prethodnim elektrostatičkim senzorom, daleko niža voltaža se koristi da bi pobudila u polju generisanu žicu.

Elektronski procesor takođe automatski proverava i kalibriše otpornost izlaznog signala Ovaj poboljšani dizajn značajno smanjuje komponentne električnog polja i minimizira efekte (izolatorskog) zagađenja okoline (usled nepostojanja izolatora). Rezultat je manje održavanje i jednostavnija instalacija.

Intelli-FIELD senzor protivprovalne detekcije remećenja elektrostatičkog polja – Analiza signala

Moćan digitalni algoritam individualno analizira signal svake osetljive žice i eliminiše alarme od signala prouzrokovanih od strane ptica ili vegetacije.

Procesor signala je sposoban da prepozna obrazac signala prouzrokovan od strane nagle guste magle, sumaglice ili kiše. Mrežni efekat usavršenog senzora elektrostatičkog polja, koji obezbeđuje nepostojanje alarma tj. uzbunjivanja za većinu okolinom prouzrokovanih alarma, prouzrokuje povečanje verovatnoće detekcije.

Intelli-FIELD procesor analizira složeni signal koji sačinjava promena amplitude (masa provalnika), brzina promene (kretanje provalnika) i provedenog vremena provalnika u detekcionom polju.

Kada se dogode ove promene, sa specificiranim ograničenjima, protivprovalni alarm se aktivira. Intelli-FIELD će detektovati masu od 35 kg. (77 lbs.) koja se kreće brzinom između 5 cm (2 in.) po sekundi do 8 m (26 ft.) po sekudi, sa verovatnoćom detekcije većom od 99%. Jednostavan ručni Konfiguracijski Modul omogućava korisniku da lako podesi parametre svakog od procesora jednostrane ili dvostrane zone i nadzire alarme lokalno.

Opciono, sa jednim multiplex adapterom, parametri mogu takođe biti regulisani a podržana dijagnostika analizirana sa centralizovanog monitoringa i kontrolnog sistema.