Proizvođači perimetarskih sistema za detekciju provala (PIDS) u svojim materijalima marketinga sve više upotrebljavaju terminologiju kao što je ''napredna obrada signala'', ''inteligentna obrada signala'', ''veštačka inteligencija'' ili AI, ''digitalna obrada signala'' i slično. Ovi termini i način na koji se oni upotrebljavaju mogu postati konfuzni, što otežava njihovo razumevanje i ono što se zaista nudi. Ovaj sajt namerava da pruži dodatnu pozadinu u ove termine, da demistifikuje njihovo pravo značenje, razjasni ono što oni rade i koje su njihove prednosti za krajnjeg korisnika.

Neželjeni alarmi se obično pokreću zbog širokog opsega uslova u okruženju. To može da bude vetar koji udara ili struže žicom po ogradi; kiša ili grad koji padaju direktno po senzorima; ptice koje sleću na ogradu; male životinjice kao što su veverice; udari munje ili groma; obližnji saobraćaj, železnički ili vazdušni saobraćaj; deca koja bacaju štapove ili kamenje na ogradu... Uvek ćete imati neke neželjene alarme, ali ključno za sveukupne performanse sistema jeste kako ćete se odnositi prema njima. Kako eliminišete te neželjene alarme bez kompromitovanja detekcije pravih događaja upada? Kako transformišete performanse PIDS-a radi pružanja poboljšanih vrednosti klijentu? Odgovor je - boljom obradom signala.