• Delovi perimetarskog sistema
  • Planiranje perimetarskog sistema
  • Profil obezbeđenog mesta i procena rizika

Elementi perimetarskog sistema

  • Ograda
  • Osvetljenje
  • Perimetarski sistem detekcije upada
  • Nadzor i praćenje na otvorenom
  • Integrisanje elemenata
  • Mehanizam odgovora