Zaštitu perimetra svakog od objekata treba pažljivo isplanirati i osmisliti da bi u potpunosti odgovarala jedinstvenim zahtevima svake od lokacija na kojima se ti objekti nalaze. Naime, izgled lokacije osetljivih područja, zgrade njenog kompleksa, okolina oko objekta, aktivnosti na samoj lokaciji ili oko nje, lokalni vremenski uslovi i njena topografija, nezaobilazni su faktori koji se moraju uzeti u obzir prilikom planiranja adekvatnog sistema za provale preko perimetara. Ti uslovi i te kako utiču na izbor tehnologije detekcije i konačno na sveukupne performanse sistema.

Često će se rešenje za efikasnu i pouzdanu detekciju provale sastojati od nekoliko različitih i komplementarnih tehnologija koje u stvari formiraju različite slojeve u jedinstvenom sistemu integrisane tehničke zaštite (SITZ).

Tesla sistemi su uradili perimetarsku zaštitu za veći broj vojnih i civilnih objekata u Srbiji i regionu.

perimetarska zaštita