Mikrotalasni senzori na bazi Doplerovog efekta

U ovakvoj situaciji, parkirani kamion stvara senku, odnosno slepu zonu za mikrotalasni sistem smešten unutar perimetarske ograde i omogućava nesmetani pristup i provalu preko ograde.

Kategorija: