IC barijere sa četvorostrukom emisijom

Više zrakova mora biti prekinuto istovremeno da bi došlo do alarma
Četvorostruka emisija eliminiše lažne alarme usled prolaza lišća ili ptica i manjih životinja
NEWTON barijere su opremljene sa grejačima za svaku optičku ćeliju i termostatom u jedinici za obradu podataka koji garantuje pravilno funkcionisanje i ispod kritičnih temperaturnih uslova

Kategorija: